ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่  9 ก.พ. 59  ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารโดยในพิธีดังกล่าวมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 33 รูป นำโดยพระมงคลสุธี หรือหลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เกิด ณ บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรพชาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ที่วันกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อุปสมบทเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2500 ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เป็นอุปัชฌาย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ปีพ.ศ. 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และในปีพ.ศ. 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 5 จนถึงปัจจุบัน พระธรรมเสนานุวัตร ถือว่าเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ท่านได้ทำการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้งจัดสร้างโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช การบูรณะขุดแต่งทางโบราณคดี วิหารเก้าห้องซึ่งประดิษฐานพระอัฏฐารส จัดสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายของที่ระลึกถาวรบริเวณด้านหลังของวัด ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เมื่อสร้างเสร็จจะย้ายร้านค้าที่มีอยู่ประมาณ 200 ร้าน ทั้งหมดไปรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ให้สมกับคำว่า วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก เป็นต้น

 

2969 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ