ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายวิทูรัช  ศรีนาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ซึ่งลักษณะอากาศประเทศไทยมีอุณหภูมิลดต่ำลงมากกว่าปีก่อน  ๆ  ในขณะบางพื้นที่อากาศร้อนและมีฝนตกสลับกัน  จากลักษณะอากาศดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน ทางจังหวัดพิษณุโลกจึงได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  อำเภอ  นายอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ลงไปดูแลประชาชน  เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง  พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ซึ่งอาจเจ็บป่วยได้เพราะได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลง  โดยขอให้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองในช่วงฤดูหนาว  พร้อมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค รายการผู้ว่าพบประชาชนและสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง หรือบางที่อาจจัดรถประชาสัมพันธ์ออกประกาศเตือนประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนเป็นระยะๆด้วย ส่วนในกรณีต้องเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลง ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบก่อน หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนในการช่วยเหลือของอำเภอ จังหวัด โดยอาจขอความร่วมมือองค์กรการกุศล ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันออกไปดูแลช่วยเหลือประชาชนตามสมควร  ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย จึงได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกปฎิบัติงานทันทีที่เกิดเหตุ กรณีมีสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ให้ระมัดระวังการเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรค และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ โดยให้ปศุสัตว์อำเภอร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำประชาชนด้วย และชี้แจงให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง อย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ  จากการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคเมอร์ส  (MERS)

ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงขอให้พนักงานฝ่ายปกครองทุกคนลงไปดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ กับประชาชนในพื้นที่และขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงและเต็มกำลังความสามารถ

3225 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ