ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 ก.พ.59   นายกองเอกชูชาติ กีฬาแปง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 โดยมีนายกองเอก พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และผู้ร่วมพิธีในพิธีให้การต้อนรับ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 อำเภอวังทอง ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าว เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ โดยพิธีทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิต การรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนกองร้อยอาสาจังหวัดและอำเภอจำนวน 10 กองร้อย มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่อาสาสมัคร และการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส.ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ,เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก องค์กรภาคเอกชนและผู้มีอุปการคุณ จำนวน 82 ทุน เป็นเงิน 108,000 บาท -ทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 11,000 บาท -ทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 14 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท

2889 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ