ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 11 ก.พ.59   ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการมอบเงินทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แก่สหกรณ์ที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม  รวม 6 แห่ง  จำนวนเงิน 11,820,000 บาท  พร้อมมอบแนวทางให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อให้นำเงินที่ได้รับการอนุมัติจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อไป

 

4929 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ