ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 12 ก.พ.59 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจและ พนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภาคเหนือจำนวนกว่า 100 คน นำโดย พ.ท.ชัยพร คุ้มสุพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท สเปเชี่ยลไทยการ์ด เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถึงนายกรัฐมนตรี

พ.ท.ชัยพร คุ้มสุพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท สเปเชี่ยลไทยการ์ดกล่าว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 โดยมุ่งที่จะควบคุ้มกำกับการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจ และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไม่เข้าใจหรือไม่คำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงในการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ซึ่งเหตุผลและการปฏิบัติตลอดจนข้อบังคับต่างๆใน พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยสิ้นเชิง ทำให้เกิดความสับสนยุ่งยากและเกิดผลกระทบ ประกอบด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต พนักงาน ร.ป.ภ. ต้องมีวุฒิ ม.3 ต้องไปรับฝึกอบรมเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายไม่ตรงตามความต้องการในการประกอบธุรกิจเพิ่มความยุ่งยากและเป็นการปิดโอกาสผู้มีการศึกษาน้อยที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน การใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจการปฏิบัติงานของพนักงาน ร.ป.ภ ในสถานที่ให้บริการซึ่งเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของกิจการ ซึ่งการบังคับใช้ พ.ร.บ.ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 นี้ทุกฝ่ายยังไม่มีความพร้อมและอาจจะเป็นการซ้ำเติมทำความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างและพนักงาน ร.ป.ภ. ที่มีรายได้น้อยซึ่งมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอยู่แล้วเป็นอย่างมาก อาจทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อาจจะต้องเลิกกิจการอันจะส่งผลให้พนักงานตกงานและครอบครัวเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากเนื้อหาจึงทำให้เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจและพนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภาคเหนือจำป็นต้องเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ดังกล่าวผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งในเวลาต่อมานายไพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มารับหนังสือการร้องเรียนดังกล่าวเพื่อนำเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

 

4485 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ