ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ (12 ก.พ. 59 ) ที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้นในรูปแบบการบูรณาการ ด้วยการนำงานบริการทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน มาให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบกด้วย คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ นิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรจากสถาบันกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอบางระกำเข้าร่วมงานและรับบริการกว่า 300 คน

 

4389 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ