ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนับสนุนโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดเหล้าบุหรี่และเพศสัมพันธ์ไม่
พึงประสงค์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ สามแยกเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

โดยกิจกรรม รณรงค์ประกอบด้วยการรณรงค์ร่วมลงนามตั้งปณิธานของนักเรียนมัธยมศึกษาในสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งปฏิญาณเป็น “วัยรุ่นไทยปลอดภัยจาก เหล้า บุหรี่ เอดส์ ” และรวบรวมสมุดลงนามปฏิธานของนักเรียนเพื่อส่งมอบให้ท่านประธาน รวมถึงกิจกรรมปั่นวิ่งรณรงค์ในวันนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่แบ่งเขตปลอดบุหรี่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระสำคัญในการห้าม ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วยการส่งมอบสมุดลงนามของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 แห่ง แก่ท่านประธาน และให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและชุมชนที่ปลอดเหล้าจำนวน 28 แห่ง ให้เกียรติปล่อยแถวขบวนจักรยาน, ขบวนวิ่งรณรงค์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุโลกสถานศึกษาหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ ในครั้งนี้

1836 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ