ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22.00 น. เวทีกลางแจ้งสวนชมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดงานมหกรรมละอ่อนเหนือร่วมใจ ร่วมสร้างเมืองไทย ไร้คอร์รัปชั่น โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน ละอ่อนเหนือร่วมใจ ร่วมสร้างเมืองไทยไร้คอร์รัปชั่น เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึก เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในสังคมทุกภาคส่วนใน การรักษาผลประโยชน์สาธารณะและเปิดพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ของสภาเด็กและเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือและเครือข่าย จากภาครัฐและเอกชน ประกวด the idol เยาวชนต้นแบบต่อต้านคอรัปชั่นภาคเหนือ การแสดงร้องเพลง การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนเป็นต้น

 

2726 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ