ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จ.พิษณุโลก ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (แยกเรือนแพ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

เมื่อเวลา 07.00 นาฬิกา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (แยกเรือนแพ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนของจังหวัด เนื่องในโอกาสที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ซึ่งในการจัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการประสานภารกิจแบบไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และใกล้ชิด ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการที่จะผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้น สามารถลดความขัดแย้งและประสานประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ส่วนการจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ในครั้งต่อไปได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก รับเป็นเจ้าในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

2838 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ