ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 59 ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ 3 บ้านใหม่สามัคคีธรรม ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กว่า 100 คน ได้เดินทางมาเพื่อจะเข้าร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการขอกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม หลังจากที่สำนักงานเทศบาล ต.บ้านมุง ได้ทำหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถึง กำนัน ต.บ้านมุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และ หมู่ 8 ต.บ้านมุง ให้ดำเนินงานให้ความเห็นในการขอกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต.บ้านมุง ของ บริษัท ศิลาพุคำจาน จำกัด และบริษัท เอสเอสซีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ภายใน 7 วันนับจากได้รับหนังสือ และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นให้เทศบาล ต.บ้านมุงทราบภายใน 3 วัน ซึ่งวันนี้ ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 8 จึงได้จัดประชาคมขึ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และไม่ต้องการให้มีการตั้งแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ เนื่องจากตามหนังสือที่ได้แจ้งมา พบว่า เป็นพื้นที่ป่าสงวนเกือบ 700 ไร่ บนเทือกเขาทุ่งแสลงหลวง และใกล้แหล่งชุมชนเพียง 300-400 เมตร โดยจะมีประชาชนได้รับผลกระทบใน 4 หมู่บ้าน ประมาณ 3,000 ราย จากมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทำลาย ขณะที่โรงโม่หินแห่งเดิมกว่า 200 ไร่ ที่ดำเนินการมากว่า 20 ปี ยังไม่หมดสัมปทาน และได้มีการขอต่อใบอนุญาตสัมปทานไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ได้มีการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 2 ไปแล้ว ผลปรากฏว่า ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านไม่ต้องการให้มีการก่อตั้งแหล่งหินอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ขณะที่ ในวันนี้ ชาวบ้านหมู่ 3 หลายรายยังมีความกังวล และนัดหมายเพื่อรวมตัวกันไปลงชื่อไม่เอาแหล่งหินอุตสาหกรรมเพิ่มในพื้นที่ ที่ สำนักงานเทศบาลบ้านมุง และสอบถามความชัดเจนในการขอเข้าดำเนินงาน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีการขอทำแหล่งหินอุตสาหกรรม และไม่มีหน่วยงานใดลงมาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน จึงเกรงว่าจะมีการตั้งแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยชาวบ้านไม่ได้มีการเห็นชอบ

 

3506 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ