ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ในเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการเตรียมการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอ ขอรับงบประมาณ ประจำปี 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ รายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่พร้อมนำเสนอโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อรองนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากให้แต่ละจังหวัด ได้นำโครงการที่คิดว่ามีความจำเป็นสำคัญเร่งด่วนขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่รัฐบาลใส่ใจเป็นพิเศษเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องตอบในเวลานี้ คือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณามาก หากงบประมาณยังมีพอเหลืออยู่ ก็จะจัดสรรให้กับโครงการอื่นไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสาธารณูปโภคต่อไป

ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่โครงการ ขุดบึง กกไม้แดง ม.9 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการจำนวน 10 ล้านบาทเศษ และเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 6 ล้านบาทเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในวงเงิน4 ล้านบาทเศษ โดยเป็นการขุดลอกบึงในพื้นที่ จำนวน 36 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ปริมาตรดิน 120,000 ลบ.ม โดยมีพื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 5,000 ไร่

 

3324 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ