ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 ที่ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมา เป็นประธานเปิดโครงการ สคบ.สัญจร เพื่อผลักดันกลไกการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวต้อนรับ และมีนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาของประชาชนผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆพบว่ามีปัญหาไม่แตกต่างไปจากกรุงเทพฯและปริมณฑล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำโครงการ สคบ. สัญจรขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมถึงสร้างให้ประชาชนเป็นผู้ฉลาดบริโภคที่สามารถปกป้องคุ้มครองตนเองไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการโดยง่าย การจัดทำโครงการสคบ. สัญจร จังหวัดพิษณุโลก ในวันนี้ ภาคเช้าได้จัดให้มีการอภิปรายเรื่องนโยบายและการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศสำหรับในภาคบ่ายได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องรู้เล่ห์ ทันเหลี่ยมเตรียมพร้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมและเครือข่ายอาสาสมัครคุมครองผู้บริโภค สถาบันการศึกษาผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปรวมจำนวนกว่า1,000 คน

 

3396 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ