ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 19 ก.พ.59 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยนายแพทย์ศิวฤทธิ์  รัศมีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อ ซึ่งเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม.ชุมชน พระสงฆ์ ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร และกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 250 คน เข้าร่วมงาน

ด้านนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้น จึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ไม่ว่าจะเป็น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อชิคุนกุนยา และโรคไข้ซิกา สำหรับสถานการณ์โรคไข้ซิกาในจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดพบผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยคล้ายกับโรคไข้ซิกา อยู่ระหว่างการตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งอาการของผู้ป่วยไม่น่าเป็นห่วง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการพบผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ดำเนินมาตรการส่งเจ้าหน้าที่เข้าปูพรมลงพื้นที่ในอำเภอชาติตระการอย่างเต็มที่  เพื่อทำลายต้นตอพาหะนำโรคให้เป็นศูนย์ ถ้าไม่มีพาหะนำโรคคนป่วยก็จะไม่มี

ด้านนายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปีและในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรง ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานผู้ป่วยทุอำเภอรวม 1,251 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  0.35 ต่อประชากรแสน และในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราป่วยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สำหรับในปี 2559 ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 40 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.75 ต่อแสนประชากร การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องใช้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดของโรคและควบคุมการระบาดของโรคทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ เทศบาลนครพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและโรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร จึงร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรียนทุกแห่งโดยดำเนินการในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกและพื้นที่ในโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกไปพร้อมกัน

 

11588 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ