ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58 เวลา 10.00  น. วันนี้ 23 ก.ค.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม ผบช.ภ.6 พร้อม
ผู้บังคับบัญชาในสังกัด ภ.6 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอ
กาสมาบรรยายพิเศษเรื่อง เหตุที่เสนอให้มีการปฏิรูปตำรวจและทำอย่างไรให้ตำรวจเป็นที่รักของประชาชน แก่ข้า
ราชการตำรวจในสังกัด ภ.6 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อ.เมือง จว.พิษณุโลก

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิรูป ในหลายๆ ด้าน ที่เป็นปัญหาสะสม
มานาน  ตำรวจก็คือหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในระหว่างทำการปฏิรูปด้วยเช่นกัน ด้วยพล.ต.ท.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม ผบช.ภ.6
เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เรียนเชิญศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
มาบรรยายพิเศษเรื่อง เหตุที่เสนอให้มีการปฏิรูปตำรวจและทำอย่างไรให้ตำรวจเป็นที่รัก มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วม
ฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

 

2537 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ