ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.59  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 500 คน ได้ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวเดินธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา ในกิจกรรม มาฆบูชาสักการะพระพุทธชินราช เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2559 โดยในขบวนแห่ดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องสักการะพระพุทธชินราช และขบวนรถดอกบัวบูชาบุปผาชาติ โดยได้เริ่มขบวนแห่จากศาลาสมเด็จพระนเรศวร พระราชวังจันทร์ ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ทั้งนี้เพื่อรวมใจประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกในการถวายสักการะพระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชา สร้างความรักความสามัคคีในหมูประชาชนลาวพิษณุโลก และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กว่า 1,000 คน นุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมพิธีที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยก่อนเวียนเทียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระมหาธณศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา จากนั้นประธานในพิธีนำนักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ก่อนจะร่วมเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันประกอบพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ที่บริเวณด้านหน้าลานพระอัฐารส ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สำหรับวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ดังนั้นวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน  ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นและค่ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

 

 

2904 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ