ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายรังสรรค์  บุศย์เมือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มน้ำให้กับแหล่งกักเก็บต่างๆ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือ มีรายละเอียดดังนี้

1.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งที่สนามบินกองบิน 41  จังหวัดเชียงใหม่ มีเครื่องบิน CASA จำนวน 2 ลำ บรรทุกได้เครื่องละ 1,000 – 1,200 กก./เที่ยวบิน และเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป บริเวณที่เคยอนุญาตให้ใช้ 2.หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งที่สนามบินกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก มีเครื่องบิน CASA จำนวน 2 ลำ บรรทุกได้เครื่องละ 1,000 – 1,200 กก./เที่ยวบิน และเครื่องบินสำหรับปฏิบัติการเมฆเย็น (super king air 1 ลำ) รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำพงเพชร ตาก และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลกตามแผนประจำปีงบประมาณ 2559 มาให้ทราบโดยทั่วกัน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแผนงานและประสานราชการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โทรศัพท์หมายเลข 053 – 275051

 

3603 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ