ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายอนันต์  พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหัวข้อท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจอนุรักษ์ ซึ่งได้กำหนดสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการฯทั่วประเทศไว้ 20 แห่ง ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมี 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โดยกำหนดรับสมัครและส่งผลงานให้กรมอุทยานแห่งชาติฯภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้และมีผู้เข้าร่วมการประกวดอย่างกว้างขวาง จึงขอ ขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดออกไปจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และเพิ่มสถานที่ถ่ายทำผลงานจากเดิมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 20 แห่ง เป็นอุทยานแห่งชาติ 147 แห่งทั่วประเทศ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สามารถส่งผลงานได้ประกวดได้โดยสามารถ Download รายละเอียดใบสมัครได้ที่ www.dnp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 322630 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

 

5467 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ