ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายตามเฉลิม จันทนาคร พลังงานจังหวัดพิษณุโลก นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แพร่ เชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน ปี 2558 เพื่อให้สื่อมวลชน สื่อท้องถิ่นประจำจังหวัด ได้รับรู้ถึงการใช้พลังงานทดแทน และการนำเทคโนโลยีมาใช้พลังงานทดแทนมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง และนำผลจากการศึกษาดูงานมาประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบ

สำหรับจุดแรก ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่กองบิน 46 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รอ.ณัฐศิษย์ ทองบุญชู เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของไร่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ โดยมีเครื่องสูบน้ำ ที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการทำการเกษตร โดยในไร่มีการปลูกกล้วยมากกว่า 400สายพันธุ์ ปลูกดอกดาวเรือง และการปลูกฟักขาว ต่อจากนั้น ได้เดินทางไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายทนงศักดิ์ บัวเดพ นักวิชาการและแผนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปถึงโครงการน้ำดี เพราะมีแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการสูบน้ำโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ ที่อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาช่วยในการทำการเกษตร โดยภายในศูนย์ดังกล่าว เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่ไข่และปลูกเห็ดลม ซึ่งำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ250 บาท นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกไผ่เงินล้าน ในพื้นที่อีกด้วย

จากนั้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสื่อมวลชนได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชนแห่งเอเชีย เป็นผู้ให้ข้อมูลในโครงการ Chiang Mai World Green City ซึ่งโครงการดังกล่าว มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม และต่อจากนั้นเดินทางไปที่ ศูนย์บริการที่ 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาระบบโซล่าเซลล์และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดพลังงาน อาทิ เตาชีวมวล แบบ Sun Sun หม้อก๋วยเตี๋ยวประสิทธิ์ภาพสูง เตาชีวมวลทรงกระบอก หรือเตาเทวดา

และต่อมาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งที่ตำบลคลองน้ำไหล แห่งนี้มีเกษตรกรทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำไปเชื่อมกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน นำไปใช้ในโรงเรียน ชุมชนและวัด ต่อจากนั้นได้ลงไปที่ชุมชน เพื่อดูการเผาถ่าน 200 ลิตร ซึ่งใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตรในการเผาถ่าน โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การผลิตแก๊สจากมูลสัตว์และนำแก๊สมาใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้ในครัวเรือน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากการเดินทางไปศึกษาดูงานของสื่อมวลชนในครั้งนี้ สื่อมวลชนจะได้นำความรู้ที่ได้รับด้านพลังงานทดแทน ไปขยายผลและประชาสัมพันธ์ให้กับชาวจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและนำไปปฎิบัติต่อไป

6107 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ