ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ของรองนายก
รัฐมนตรี ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้
ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ พร้อมนำชมบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และประเด็นการกำ
กับการปฏิบัติราชการ ได้แก่สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด ผลก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
จังหวัด และผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2558ด้านรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาที่อยู่ในใจของรัฐบาลและอาจเป็นกังวลมากที่สุด ขณะนี้คือ ปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง
จากการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้รับทราบว่าปัญหาเริ่มบรรเทาเบาบางไปมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวกับหลายจังหวัดทั่วประเทศ

โดยจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมสลับกันซึ่งในส่วนของจังหวัดเองก็ได้เตรียมแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการหรือการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรซึ่งอาจต้องมีการข้อใช้งบประมาณและมีการจัดสร้าง ขุดลอกหรือทำอะไรอีกหลายอย่าง อย่าไรก็ตามเมื่อวานที่ผ่านมา (22 ก.ค.58)ได้มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้นำปัญหาของพิษณุโลกเข้าไปพูด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีดำริที่จะมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลกซ้ำ และรับฟังปัญหาโดยเฉพาะเจาะจงในอนาคตอันใกล้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ในเวลานี้ได้มีการเรียกร้องเข้ามาจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ซึ่งอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซึ่งมาตรการที่จะช่วยหรือเยียวยาคงจะมีแน่ แต่จะมีอย่างไรก็คงจะได้พิจารณากันอย่างรอบคอบ ซึ่งความเสียหายที่ได้รับไม่เหมือน และไม่เท่ากัน

 

2121 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ