ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก พัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเวลาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. สถาบันฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2559 โดยมีนายประสิทธิ์ ธัญญเจริญ อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิรามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธี
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องการถวายพระราชจะสัญญา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งส่งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล

4467 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ