ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธี แล้วแน่นไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน โดยส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับรองแล้วจำนวน 31 องค์กรองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับรองแล้วจำนวน 91 องค์กร และในวันนี้ได้มีการพิจารณารับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จำนวน 4 องค์กรคือชมรมพัฒนาคนพิการซีพีจังหวัดพิษณุโลก ชมรมบูรณาการคนพิการตำบลมะต้อง ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าทอง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินมะปราง และคณะกรรมการได้พิจารณารับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจำนวน 1 องค์กรคือกองทุนออมบุญ 10 บาท
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

4691 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ