ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นิคมสร้างตนเองบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติกีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค. 1 ภายใต้โครงการมอบของขวัญปีใหม่จากใจ พม ปี 2559 ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จำนวน 311 ราย โดยมี นายธานินทร์สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอุดม สละวาสี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน น.ค. 1 ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

 

 

 

7046 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ