ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุม โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 20 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องจัดให้มีการประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัย เพื่อรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามกฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ คปภ. จึงขอเตือนไปยังเจ้าของอาคาร หรือผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย เพราะหากไม่ทำประกันภัยภาคบังคับ นอกจากจะได้รับความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว ยังอาจได้รับโทษถึงจำคุกและปรับ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหรือความเกี่ยวเนื่องกับไฟไหม้ เช่น ประกันอัคคีภัย จะให้ความคุ้มครองตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน สต๊อกสินค้า เครื่องจักร และเครื่องตกแต่งที่ติดตั้งไว้กับตัวอาคาร โดยให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส่วนการประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารหรือเครื่องมือเครื่องใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำที่เกิดจากการรั่วซึมภายในอาคาร ไม่รวมน้ำท่วม รวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงขอแจ้งเตือนให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุม โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ ต้องจัดทำประกันภัย ตามที่กฎหมายกำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ.1186 หรือที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 055 – 282385 – 6 ในวันและเวลาราชการ

 

พื้นที่ไฟล์แนบ

แสดงตัวอย่างไฟล์แนบ bbc7.png

bbc7.png

 

7481 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ