ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า นาย ชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนจังหวัดพิษณุโลก (อ.ก.พ. จ.พิษณุโลก)เพื่อทำหน้าที่แทน อ.ก.พ.จ.พิษณุโลกที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอื่น ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาใหม่โดยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการคัดเลือก ที่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ พ.ศ.2552 โดยผลการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเลือกจากคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ใน อ.ก.พ.จังหวัดพิษณุโลก ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น อ.ก.พ.จ.พิษณุโลกคนใหม่ คือ นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ ดำรงตำแหน่งอัยการคดีศาลสูงสุดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 6 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 นี้

7772 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ