ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 4 มีนาคม 2559  เวลา 10.30 น .พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน กิจกรรมสร้างการรับรู้สาระสำคัญ ของร่างรัฐธรรมนูญ และความสำคัญ ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญ มาตรการการปราบทุจริตกลโกง ของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จัดขึ้น โดยมีพันโทรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ พร้อมคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมาให้ความรู้ ในรูปแบบการเสวนา ให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2559 พร้อมทั้งรับฟังสาระสำคัญดังกล่าว ทั้งนี้พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้บรรยายสรุปกิจกรรมดังกล่าว พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ได้พบปะทักทายต่อ สมาชิก ทสปช. พร้อมมอบของที่ระลึก แก่ คณะวิทยากร ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

7686 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ