ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถน้ำในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2559 ณ ลานสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2559  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร โดยกระทำพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่  มีนาคม 2559 ณ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ นั้น ในส่วนของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและกำหนดให้มีการกระทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถ (รถบรรทุกน้ำ รวมจำนวน 32 คัน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2559 ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีฯ หลังจากการปล่อยแถวขบวนรถน้ำในแต่ละส่วน ออกจากบริเวณพิธี ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล้วนั้น รถบรรทุกน้ำ โดย กองพลทหารราบที่ ๔ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้เคลื่อนขบวนไปให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (บริเวณ หน้าวัดบึงกระดาน) และนำน้ำเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละครัวเรือน โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ท่านแม่ทัพภาคที่ 3และท่านผู้ว่าฯ ย้ำไม่ทอดทิ้งประชาชน พร้อมให้การช่วยเหลือ สำหรับน้ำอุปโภค บริโภค มีเพียงพอ แต่ด้านการเกษตรนั้นเป็นห่วงอยากให้พี่น้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย ก่อนหน้านี้ พันโท ธนกฤติ สุขเกิด ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 ได้รับมอบหมายจาก กองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลสร้างแท้งน้ำขนาดใหญ่ 2 แท้ง มอบให้ประชาชนในหมู่บ้านไว้สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ ประชาชนที่มาให้การต้อนรับต่างรู้สึกยินดีกับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในครั้งนี้

4030 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ