ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อค่ำวันที่ 8 มี.ค.59  ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์หลังเก่า  จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันน้ำตาล มหกรรมอาหาร ของดีอำเภอวัดโบสถ์ ประจำปี 2559 ซึ่งอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ได้จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2559 รวม 3 วัน 3 คืน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นำรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่สินค้า และประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะน้ำตาลสด ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ นิยมแวะซื้อเป็นของฝาก เนื่องจากมีรสชาติ หอมหวาน และเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ โดยขณะนี้ได้มีการอนุรักษ์ และปลูกต้นตาลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เพราะนอกจากจะนำผลผลิตมาผลิตเป็นน้ำตาลสดแล้ว ยังแปรรูปเป็นอาหารคาว – หวานหลากหลายชนิด อาทิ ขนมตาล ลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม น้ำตาลปึก รวมทั้งแกงหัวตาล ต้มกะทิหัวตาล หรือแกงปรวนหัวตาล จำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนานนับ 100 ปี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และจำหน่ายอาหารหลากหลายชนิด รวมทั้งจำหน่ายสินค้าโอท็อป ของฝากของที่ระลึกกว่า 100 ร้านค้า ขณะบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ซื้อหาอาหารมานั่งรับประทานภายในงาน พร้อมชมมหรสพและการแสดงบนเวทีที่สวยงาม ซึ่งการจัดงาน จะยังคงมีไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม นี้

2879 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ