ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่   9 มี.ค.59  ที่วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกรุ่นที่ 2  โดยมีกลุ่มผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีหลักสูตรจำนวน 12 วัน 11 คืน โดยมีการอบรมทั้งทางด้านกาย มีการฝึกออกกำลังกายรูปแบบคล้ายการฝึกทหารเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ออกกำลังกาย เพื่อให้ลืมอาการอยากยา มุ่งเน้นให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนด้านจิตใจจะมีพระสงฆ์ฝึกนั่งสมาธิสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีจิตใจที่เข้มแข็ง ด้านสังคมจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขคอยพูดคุยด้วยเพื่อปรับสภาพจิตใจและแนวคิดให้ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดกลับเข้าสังคมได้ มีการฝึกอาชีพ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว จะได้รับเกียรติบัตร รับรองเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สามารถประกอบอาชีพได้และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

2781 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ