ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมงานสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน เปิดงาน ดังกล่าว ฯ นางทัศนีย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์ในการ จัด งานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 ท่านซึ่งในแต่ละเดือนจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น สวดมนต์ไหว้พระ อวยพรวันเกิด นันทนาการ ออกกำลังกายและรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสเดียวกัน นายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบใบประกาศเกียรติแก่ผู้สูงวัยอายุ 80 ปีขึ้นไปและมอบ ประกาศเกียรติบัตรให้กับนายจรูญ ศิริรัตตานนท์ อดีตนาขยอำเภอคนแรกของอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่งมีอายุครบ 100 ปี และเป็นบุคคลที่ยังมี สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง

 

7862 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ