ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 24 ก.ค.58 จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายยกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบศาลาสุนทรพันธ์ุ (ศาลา 8)
ให้กับ ฌาปนสถานวัดนครสวรรค์ และมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมฌาปนสถาน วัดนครสวรรค์ พระอาราม
หลวง โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ,
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, รศ.ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ นางดลใจ จองพาณิช นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุพรรณบุรี, นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ,นายชัยกิจ ศักดิ์บูรณาเพชร ประธานมูลนิธิปากน้ำ
โพประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิปากน้ำโพฯ และ หน่วยงาน เอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

2464 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ