ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์” (DJ Teen) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 โดยมีนายพิสิฐ เลิศวนิชยจินดา รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน
นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังฯ เปิดเผยว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์” (DJ Teen) ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายผลกลุ่มนักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ (DJ Teen) ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติเชิงบวก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และมีช่องรายการวิทยุสำหรับเป็นพื้นที่รณรงค์สื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศเชิงบวก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดีเจทีนมีหน้าที่จัดรายการวิทยุหรือเสียงตามสายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกันตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2559 หรือตลอดทั้งปี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 40 คน ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าโพธิ์ มะต้อง และไทรย้อย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 

7625 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ