ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59 นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พื้นที่ของตำบลวังอิทก ตำบลบางระกำ และตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเร่งรัดในการดำเนินโครงการในแต่ละตำบลให้ลุล่วงไปด้วยดีและเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จ โดยจุดแรกได้ลงพื้นที่ไปดูโครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตและขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 320,000 บาท จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการปรังปรุงอาคารอเนกประสงค์ ของหมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการคืบหน้าไปกว่า 30 % แล้ว ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

จากนั้นประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางไปตรวจติดตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ในพื้นที่ของตำบลบางระกำ ประกอบด้วย โครงการขุดสระและลอกคลองหนองตั้ง พื้นที่หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ขนาดของสระกว้าง 35 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 4 เมตรและคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 9ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,050 เมตร ลึก 2 เมตร ซึ่งทั้งสองโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการของหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ของตำบลท่านางงาม  ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ของตำบลท่านางงาม เป็นโครงการเทพื้นถนนคอนกรีตภายในวัด ได้แก่ วัดโป้งหม้อข้าว วัดหนองปลิง วัดบางแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเรียบร้อยแต่ยังมีอีกบางโครงการที่กำลังดำเนินการ อยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้

โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างและทำการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกโครงการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทุกโครงการให้ถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อให้เม็ดเงินที่จะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทุกโครงการ ทุกงบประมาณต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมากที่สุด

8523 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ