ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล และสถานที่ที่เทศบาลได้เข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สร้างสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ต้นไม้ให้ประชาชนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สถานีขนถ่ายขยะตำบลท่าทอง สถานีฝังกลบขยะตำบลบึงกอก พื้นที่บริเวณบึงแก่งใหญ่ตำบลท่าทองและพื้นที่ว่างในชุมชนทั้ง 64 ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้พันธุ์ต่างๆจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ กฤษณา ยางนา ราชพฤกษ์ นนทรี พยอม หางนกยูง กันเกรา ประดู่ป่า และพยุง จำนวน 6,000 ต้น

2565 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ