ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลกมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาวิกฤติด้านน้ำเนื่องจากมีปริมาณฝนลดลงและเตรียมการรับมือในสภาวะวิกฤติสถานการณ์ภัยแล้งในระดับชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 เทศบาลนครพิษณุโลก มีมาตรการประหยัดน้ำและรณรงค์การสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆ โดยขอความร่วมมือประชาชนชาวพิษณุโลกร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งช่วยกันดูแลการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการรั่วไหลสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน จนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมการจัดงานสงกรานต์ มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2559 รวม 7วัน ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ บริเวณวัดราชบูรณะ บริเวณถนนเอกาทศรฐ และถนนสายต่างๆ ในเมืองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย คือ 1. การจำหน่ายอาหารคาว-หวาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านานาชนิด 2. การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม และชมวงดนตรีลูกทุ่งจ่านกร้อง 3. การสรงน้ำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 4. การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ การปล่อยนกปล่อยปลาและการถวายผ้าห่มและสรงน้ำพระพุทธชินราช 5. การเล่นประพรมน้ำสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย 6. การจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองและขบวนแห่นางสงกรานต์ 7. การรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 8. การประกวดนางสงกรานต์ 9. การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย 10. การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และการประกวดไก่ชนนเรศวร 11. การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์ วัดราชบูรณะ สำหรับในส่วนของมาตรการประหยัดน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น เทศบาลนครพิษณุโลกขอแจ้งให้ประชาชนชาวพิษณุโลกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2559 ดังกล่าว เทศบาลนครพิษณุโลกจะขอ งดการเปิดท่อธารจุดต่างๆ งดจัดการแสดงน้ำพุ งดการแจกจ่ายน้ำที่สถานีดับเพลิง เชิญชวนให้เล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย(ใช้การประพรมน้ำแทนการสาดน้ำ) และขอเชิญชวนให้ประชาชนได้โปรดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอเชิญชวนให้ชาวพิษณุโลกร่วมใจประหยัดน้ำทั่วไทยช่วยลดปัญหาภัยแล้ง

10450 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ