ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พิธีเปิดกีฬาและร่วมกิจกรรมกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับสัมพันธ์ ปตท. สผ กับหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนประจำปี 2559 โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายทวี ลิ้มสุนทร ผู้จัดการอาวุธโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการบนฝั่ง(ประเทศไทย)นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการ กิจการสัมพันธ์ คุณชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบ่นฝั่ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน โครงการเอส 1 ในฐานะผู้ดำเนินการสำรวจผลิตและพัฒนาปิโตรเลียมจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ควบคุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของบริษัท จากส่วนราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัดเป็นอย่างดียิ่ง
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพร้อมทั้งเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ สื่อมวลชน และปตท. สผ โครงการ เอส1 อันจะยังประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมซึ่งกันและกัน รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ปตท. สผ โดยการสื่อสารและแผนกิจการสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทยและโดยความสนับสนุนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีและงานเลี้ยงสังสรรค์กระชับสัมพันธ์ ปตท. สผ กับส่วนราชการสื่อมวลชนประจำปี 2559 ขึ้น

 

12422 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ