ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายภาคส่วน ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยตามที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 นี้ซึ่งตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ไว้อย่างชัดเจน โดยในที่ประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนครู ได้ยกมือเสนอชื่อ นาย วิทูรัช ศรีนาม ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้ามาทำงาน พัฒนาโรงเฉลิมขวัญสตรี ต่อไป

4603 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ