ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 22 มี.ค.59  ที่หอประชุมโรงเรียนกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายวินัย ศรีวงษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา พร้อมกันนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 58 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยขอให้ทุกคนให้มีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน และมีความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตตลอดไป

 

3357 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ