ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559  ที่ ห้องพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานปัญหาภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ

สำหรับปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำหลัก 3 สายที่สำคัญ ที่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำยมสายเก่า  และแม่น้ำน่าน ซึ่งน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นโดยส่วนมากจะได้มาจากน้ำน่าน และในส่วนของอำเภออื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ก็เตรียมรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยการขุดบ่อบาดาล ทั้งนี้กรมชลประทานจังหวัดพิษณุโลกยืนยันว่าจังหวัดพิษณุโลกยังสามารถใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้จนถึงเดือนกรกฎคม และสามารถบริหารจัดการน้ำได้ไม่ถึงกับขั้นวิกฤต

2663 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ