ช่วยเเชร์ จ้า .....

pmj

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นางมยุรี ยกตรี อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุปนายกคนที่ 2 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักสังคมสงเคราะห์เพื่อการขอรับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จากหน่วงงานต่างๆ พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

1835 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ