ช่วยเเชร์ จ้า .....

pmj

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. บ้านเลขที่ 293 หมู่ 4 ตำบลบ้านคลองอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติกีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และ นางสาวนภาพร ตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิต แก่นายประทุม นวลจันทร์ ซึ่งพิการตาบอดทั้งสองข้าง และ นางพัว บุญเกิด ซึ่งตาเป็นต้อกระจกมองเห็นไม่ชัด นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเนื่องจากสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำตัวไปรักษาดวงตา เนื่องด้วยครอบครัวไม่มีผู้ดูแล บุตรที่เลี้ยงดูถูกประทุษร้ายเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

1696 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ