ช่วยเเชร์ จ้า .....

pmj

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. สมาคมคนตาบอด จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดอบรมฝึกอาชีพนวดเท้าให้แก่ผู้พิการตาบอด ให้แก่สมาชิกสมาคมคนตาบอด จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดมีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองไม่เป็นภาระแก่บุคคลอื่น ฝึกจบแล้วจะมีรายได้อย่างน้อยประมาณ 300 บาท โดยค่าบริการ นวดตัวชั่วโมงละ 120 บาท นวดฝ่าเท้าชั่วโมงละ 120 บาท นวดตรงจุดคลายเส้นชั่วโมงละ 120 บาท เป็นต้น โดยจะมีการฝึกตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มีนาคม 2559

 

1941 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ