ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่บริเวณวัดท้องโพลง หมู่ที่ 3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังจากได้รับคำร้องขอจาก นายเชิญ จันทร์ศรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ว่ามีชาวบ้านเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านป่าแดง และหมู่ 8 บ้านดงประคำ เนื่องจากน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับแหล่งน้ำทางธรรมชาติเกิดความตื้นเขิน โดยได้นำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคและรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว โดยรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่สามารถผลิตน้ำประปาได้ จำนวน2,500 ลิตร ต่อชั่วโมง และผลิตน้ำดื่มได้ จำนวน 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้ลงพื้นที่บริการประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลดงประคำ เป็นน้ำประปา จำนวน 10,000 ลิตร และน้ำดื่ม จำนวน10,000 ลิตร และหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

นายศิริชิน หาญพิทักษพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหัดพิษณุโลก ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2558/2559 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยในส่วนของอำเภอพรหมพิราม พบว่ามีชาวบ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากไม่มีประปาหมู่บ้านใช้ต้องอาศัยน้ำประปาจากหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ประกอบกับในช่วงนี้พื้นที่อำเภอพรหมพิรามต้องประสบกับภัยแล้ง ทั้งเรื่องของน้ำอุปโภค บริโภค รวมถึงพื้นที่การเกษตร โดยต้องทนรับมือกับภัยแล้งนี้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำได้นำน้ำประปาจากหมู่บ้านอื่นมาช่วยบรรเทาความเดือนเป็นการเบื้องต้นเป็นระยะ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้ร้องขอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นำน้ำประปามาแจกให้กับชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ขณะที่ทางด้าน นายเชิญ จันทร์ศรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ กล่าวว่า อำเภอพรหมพิรามไม่เคยประสบเหตุการณ์ภัยแล้งแบบนี้มาก่อน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่แล้งหนักมาก ส่งผลให้ไร่นา และพืชสวนของพี่น้องเกษตรกรขาดแคลนน้ำต้องปล่อยให้ยืนต้นตายเสียหายหลายพื้นที่ ส่วนเรื่องน้ำประปานั้นขณะนี้น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากประปาหมู่บ้านมีเพียงแค่ 2 จุดเท่านั้น คือ หมู่ 2 และหมู่ 8 พื้นที่ใช้ประโยชน์จากน้ำประปาทั้งสินมีจำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 ,3 ,6, 7, 8, 9 รวม 4,000 กว่าคน ส่วนหมู่ที่ 3และหมู่ที่ 8 เป็นพื้นที่ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นมาก มีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระมากกว่า 500 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังอยากร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในการจัดสรรงบประมาณเรื่องการทำประปาหมู่บ้านให้

นายเชิญ จันทร์ศรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ยังกล่าวต่ออีกว่า พื้นที่ตำบลดงประคำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติคือ บึงหล่ม ที่มีพื้นที่กว้างพอกับการกักเก็บน้ำ เนื่องเนื่องจากบึงมีความตื้น จึงทำให้ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้เพียงพอ จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยการขุดลอกบึงให้ลึกกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในปีถัดไป.

2748 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ