ช่วยเเชร์ จ้า .....

นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนน นับเป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงและนับวันความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันสำหรับจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วย กันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ก็ยังมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนได้เพิ่มความระมัดระวังและลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเดินทางไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตัวท่านและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศได้ดำเนินการรณรงค์เสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางถนนขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการในหลายประการดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย” ตรวจเช็ครถฟรี 20 รายการ

( 1 ) ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2559 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 แห่งที่ 2สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกสาขาอำเภอพรหมพิราม และสาขาอำเภอนครไทยศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งที่ขึ้นป้ายเข้าร่วมกิจกรรม

( 2) ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 เมษายน 2559  ณ จุดตรวจ บริเวณร้านอาหาร สี่ทิศ (ขาขึ้น) และระหว่างวันที่15 ถึง 17 เมษายน 2559 ณ ร้านอินโดจีนก๊าซ(ขาล่อง) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ( พล.-อต.) และจุดบริการรวมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะสายด่วนโทร 1584 ขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 เพื่อรับแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องทุกข์บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมงโทร. 1584
3. การออกหน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่เพื่อตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะไม่เกิน 85กิโลเมตรต่อชั่วโมง และการจอดรถบริเวณไหล่ทางในเส้นทางสายหลักทาง เข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลกตลอดเทศกาล
4. การตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถและสถานประกอบการและสถานีขนส่ง โดยสารก่อนเทศกาลโดยตรวจใบอนุญาตขับรถความพร้อมร่างกายตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจและตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารในช่วงก่อนเทศกาล
5. การตั้งจุดตรวจ ความพร้อมของตัวรถโดยสารและผู้ขับรถสาธารณะและบริเวณถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 11 ทั้งขาขึ้นในระหว่างวันที่  11 ถึง 14 เมษายน 2559 และขาล่อง ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 17เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรวจใบอนุญาตขับรถ พร้อมร่างกายเวลาที่ขับรถ ตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับรถและสภาพตัวรถ เป็นต้น
6. การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เป็นการดำเนินการควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถและพัฒนางานขับรถเพื่อให้ผู้โดยสารทราบวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องขนาดอยู่บนรถโดยสารและสามารถลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บตลอดช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศกาลสงกรานต์นี้จะมีจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดในเขตจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์หรือลดน้อยลง กว่าเดิม เพื่อจะได้ประสบแต่ความสุขพร้อมกันถ้วนหน้าในวันครบรอบปีนี้ทุกคน “บอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทย” ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกโทร. 055 – 301031

3872 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ