ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านนาเปอะ หมู่ 2 ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ออกพบปะพี่น้องประชาชน ซึ่งการออกหน่วยดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ซึ่งหลังจากรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปดูแลและแก้ไขต่อไป
หลังจากได้รับทราบปัญหาความต้องการและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงน้ำใจ ผ้าห่ม ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการ มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียน มอบรถจักรยานและทุนการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งนอกจากการมอบสิ่งของต่างๆให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการแล้ว จังหวัดพิษณุโลกยังได้นำส่วนราชการมาให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น โรงพยาบาลชาติตระการ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ กองบิน 46 มอบน้ำมันไบดีเซล นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆก็ได้ให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการต่างรู้สึกดีใจ ที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยมาเยี่ยมเยือนและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มสตรีของตำบลชาติตระการ และแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ของอำเภอชาติตระการอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

2027 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ