ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันนี้( 28 มี.ค.59) ที่ห้องพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559 ครั้งที่ 2พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และสภาพแหล่งน้ำของแต่ละอำเภอ สถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน การขุดลอกแหล่งน้ำต่างๆ การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของแต่ละอำเภอ รวมถึงการจัดทำรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีแม่น้ำ 3 สายหลัก ที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำยมสายเก่า และแม่น้ำน่านเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เบื้องต้น หลายหน่วยงานได้เตรียมรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการขุดบ่อบาดาลเพื่อสำรองแหล่งน้ำ ส่วนการกำจัดวัดพืชในแหล่งน้ำ ขณะนี้ ทางกรมชลประทาน ได้นำเรื่องสำหรับเก็บวัชพืช จำนวน 1 ลำ เข้ามาเร่งดำเนินการในคลองแควน้อยที่มีปลายคลองเชื่อมต่อกับแม่น้ำน่าน ซึ้งมีผักตบชวาเป็นจำนวนมากและหากไม่เร่งดำเนินการจะไหลลงสูงแม่น้ำน่านซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นเพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคม อย่างแน่นอน

15965 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ