ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ฝึกอบรม Training Center ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโล นายแพทย์วีระชัย  สิทธิปิยะสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector :BFSI)รุ่นที่ 1 /2559 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและประชาชนผู้สนใจ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารได้ในระดับพื้นที่ และเป็นพื้นฐานให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถไปประยุกต์ใช้ต่อการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

 

5415 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ