ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2559 บรรยากาศที่บริเวณหน้าศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมเยียนและตรวจสอบความเรียบร้อยของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) โดยมีนายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการให้บริการกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ที่เข้าโครงการในครั้งนี้ การเปิดให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีนายจ้างให้การตอบรับที่ดี โดยพาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา ทยอยมาจดทะเบียนและต่ออายุแรงงานต่างด้าว ซึ่งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ one stop service ของจังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 1เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รวม 120 วัน โดยมีเป้าหมาย 100 คน/วัน เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีแรงงานต่างด้าวจำนวน 1,317 คน

เบื้องต้นทาง นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาตรวจสอบความเรียบร้อยและซักถามปัญหาต่างๆ ในการจดทะเบียนและต่ออายุแรงงานต่างด้าว เพื่อจะได้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกมีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ราว 1,300-1,500 คน โดยจะเป็นแรงงานจากประเทศพม่ามากที่สุด รองลงมาคือ ลาว และกัมพูชา ซึ่งจะเข้ามาทำงานแรงงานและเกษตรกรรม ซึ่งการรับจดทะเบียนและต่ออายุแรงงานต่างด้าว ทางจังหวัดพิษณุโลกได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและแจ้งให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้เรียบร้อยโดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนได้ครบตามกำหนดที่วางไว้ในระเวลา 120 วัน

4947 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ