ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59  ที่ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบิน 46 นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองบิน 46 และนักศึกษา ประชาชนชาวพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ซึ่งการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันนี้ทุกคนล้วนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

6272 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ