ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ในระหว่างวันที่3 –  5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดอบรมสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข ปัญหาไฟใต้ ภายใต้หัวข้อ “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข”  และการเรียนรู้ เปิดประตูอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้สึก ของการเข้าสู่ AEC  โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อให้สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 9จังหวัด ได้นำไปเผยแพร่ขยายผล สู่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้ได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงต่อไป

นางสาวพรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4 กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามภารกิจยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 4 ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 บรรยายเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจารย์ จินตนา แพ่งสุภา อาจารย์พิเศษคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมนาย วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทย บรรยายให้ความรู้ด้านอาเซียน พร้อมกันนี้ นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายบรรจง ดีเหลือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อการเรียนรู้ เปิดประตูอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้สึก ของการเข้าสู่ AEC ในครั้งนี้ด้วย

 

6199 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ