ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิษณุ ตุลสุข ศึกษาธิการภาค 17 นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conferrence) การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่ 10 – 11/2559 จากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10 – 11 บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แนวทางสรรหากรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 7 ตำแหน่ง โดยในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ วันที่11 เม.ย.59 นี้ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก ปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนคือการบรรจุแต่งตั้งครูที่ขึ้นบัญชีและจะหมดอายุเดือนพ.ค. นี้

7336 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ